Surə 30

ər-Rum

v

Rumlular

60 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 30 • 60-dən 1-ci ayə • Cüz 2128 • Səh. 404
ər-Rum