Surə 29

əl-Ənkəbut

t

Hörümçək

69 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 29 • 69-dən 1-ci ayə • Cüz 2078 • Səh. 396
əl-Ənkəbut