Surə 31

Loğman

x

Loğman

34 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 31 • 34-dən 1-ci ayə • Cüz 2148 • Səh. 411
Loğman