Surə 32

əs-Səcdə

0

Səcdə

30 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 32 • 30-dən 1-ci ayə • Cüz 2158 • Səh. 415
əs-Səcdə