Surə 33

əl-Əhzab

2

Dəstələr

73 ayə |MədinəMədinə
Surə 33 • 73-dən 1-ci ayə • Cüz 2178 • Səh. 418
əl-Əhzab