Surə 37

əs-Saffat

A

Səf-Səf duranlar

182 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 37 • 182-dən 1-ci ayə • Cüz 2328 • Səh. 446
əs-Saffat