Surə 38

Sad

C

Sad

88 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 38 • 88-dən 1-ci ayə • Cüz 2358 • Səh. 453
Sad