Surə 42

əş-Şura

K

Şura

53 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 42 • 53-dən 1-ci ayə • Cüz 2518 • Səh. 483
əş-Şura