Surə 45

əl-Casiyə

Q

Diz çökmüş camaat

37 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 45 • 37-dən 1-ci ayə • Cüz 2578 • Səh. 499
əl-Casiyə