Surə 50

Qaf

a

Qaf

45 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 50 • 45-dən 1-ci ayə • Cüz 2678 • Səh. 518
Qaf