Surə 55

ər-Rəhman

k

Rəhmli olan

78 ayə |MədinəMədinə
Surə 55 • 78-dən 1-ci ayə • Cüz 2758 • Səh. 531
ər-Rəhman