Surə 57

əl-Hədid

o

Dəmir

29 ayə |MədinəMədinə
Surə 57 • 29-dən 1-ci ayə • Cüz 2778 • Səh. 537
əl-Hədid