Surə 59

əl-Həşr

s

Toplanma

24 ayə |MədinəMədinə
Surə 59 • 24-dən 1-ci ayə • Cüz 2828 • Səh. 545
əl-Həşr