Surə 62

əl-Cumuə

y

Cümə

11 ayə |MədinəMədinə
Surə 62 • 11-dən 1-ci ayə • Cüz 2858 • Səh. 553
əl-Cumuə