Surə 63

əl-Munafiqun

0

Münafiqlər

11 ayə |MədinəMədinə
Surə 63 • 11-dən 1-ci ayə • Cüz 2858 • Səh. 554
əl-Munafiqun