Surə 64

ət-Təğabun

2

Qarşılıqlı aldanma

18 ayə |MədinəMədinə
Surə 64 • 18-dən 1-ci ayə • Cüz 2868 • Səh. 556
ət-Təğabun