Surə 70

əl-Məaric

E

Dərəcələr

44 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 70 • 44-dən 1-ci ayə • Cüz 2938 • Səh. 568
əl-Məaric