Surə 71

Nuh

G

Nuh peyğəmbər

28 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 71 • 28-dən 1-ci ayə • Cüz 2948 • Səh. 570
Nuh