Surə 74

əl-Muddəssir

M

Bürünüb sarınan

56 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 74 • 56-dən 1-ci ayə • Cüz 2968 • Səh. 575
əl-Muddəssir