Surə 79

ən-Naziat

W

Can alanlar

46 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 79 • 46-dən 1-ci ayə • Cüz 3018 • Səh. 583
ən-Naziat