Surə 80

Əbəsə

Y

Qaşqabağını tökdü

42 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 80 • 42-dən 1-ci ayə • Cüz 3028 • Səh. 585
Əbəsə