Surə 85

əl-Buruc

i

Bürclər

22 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 85 • 22-dən 1-ci ayə • Cüz 3048 • Səh. 590
əl-Buruc