Surə 8

əl-Ənfal

E

Qənimət

75 ayə |MədinəMədinə
Surə 8 • 75-dən 1-ci ayə • Cüz 978 • Səh. 177
əl-Ənfal