Surə 98

əl-Beyyinə

8

Açıq-aydın dəlil

8 ayə |MədinəMədinə
Surə 98 • 8-dən 1-ci ayə • Cüz 3078 • Səh. 598
əl-Beyyinə