الرَّحْمَـٰـنُ

Bu isim, Yüce Allah’ın tüm mahlûkatı yoktan var edip onlara nimetler vermede kapsayıcı bir rahmet sıfatına sahip olduğuna işaret eder. Ve yine müminler için, hem dünyada, hem de ahirette onlara özel olarak rahmet edeceğine işaret eder.

Kur’an-ı Kerim’de Er-Rahmân ismi 57.

Example: / “Rahman (olan Allah), Kur’an’ı öğretti.” / “Şüphesiz Allah Gâfur’dur, Rahîm’dir.”