الرَّحِيمُ

Bu isim, Yüce Allah’ın tüm mahlûkatı yoktan var edip onlara nimetler vermede kapsayıcı bir rahmet sıfatına sahip olduğuna işaret eder. Ve yine müminler için, hem dünyada, hem de ahirette onlara özel olarak rahmet edeceğine işaret eder.

Kur’an-ı Kerim’de Er-Rahîm ismi 123 defa zikredilmiştir.

Nümunə: “Şüphesiz Allah Gâfur’dur, Rahîm’dir.”