العَلِیمُ

Manası: İlmi ile gizli ve açık, görülen ve görülmeyen her şeyi kuşatan, hiçbir şey kendisine gizli kalmayan, olmuş olanı ve gelecekte olacak olanları bilendir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Alîm ismi 157, El-Âlim ismi 13, Allâmu’l-Ğuyûb ismi ise 4 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Şüphesiz Allah her şeyi kuşatandır, Alîm’dir.” / “Sonra, görülenin ve görülmeyenin Âlim’i (Allah´a) döndürüleceksiniz.” / “Şüphesiz Allâmu’l-Ğuyûb/gizlilikleri hakkıyla bilen ancak Sensin.”