البَاطِنُ

Manası: Ez-Zâhir: Her şeyin üzerinde zâhirdir, yani yukarısında ve üstündedir, kendisinden daha üstte kimse olmayandır. El-Bâtin: Gizli ve gözükmeyen her şeyin iç yüzünden haberdar olarak onlara yakın olan, O’ndan başka her şeyin iç yüzünden bu şekilde haberdar olan hiç kimsenin olmadığı anlamına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de bu iki isim 1’er defa zikredilmektedir.  Delil: / “O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, Alîm’dir/her şeyi çok iyi bilendir.”