الغَفُورُ

Manası: Günahları affeden, tevbe edenlerin tevbesini kabul eden, kullarının günahlarını örten, onların üzerine şefkat ve rahmet elbisesini indiren anlamlarına gelir. El-Ğaffâr: Yüce Allah’ın günahları çokça affeden olduğuna işaret eder.  Kur’an-ı Kerim’de El-Ğafûr ismi 91, El-Ğaffâr ismi 5 defa, Ğâfiru’z-Zenb ismi ise 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Şüphesiz Allah, Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” / “O, Aziz’dir, Ğaffâr’dır.” / “Ğâfiru’z-Zenb ve tevbeyi kabul edendir.”