الرَّزَّاقُ

Manası: Tüm mahlûkata genel olarak rızık veren, özel olarak mümin kullarına rızıklar bahşeden anlamına gelir. Allah’a iman etmek ve faydalı ilim ile helal rızık, mümin kullara verilen özel rızıklardandır. El-Rezzâk ismi yüce Allah’ın, yarattıklarına bol rızık verdiğini gösterir.  Kur’an-ı Kerim’de Er-Rezzâk ismi 5 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Bize rızık bahşet. Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.” / “Şüphesiz Allah, Rezzâk’tır, güç ve kuvvet sahibidir.”