الوَهَّابُ

Manası: Cömertliği tüm mahlûkatı kapsayıp kuşatan, dilediğine dilediğini bahşeden, hidayet, rızık ve şifa vererek ihsanda bulunan anlamlarına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Vehhâb ismi 3 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Yoksa Azîz ve Vehhâb olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?!”