المَلِكُ

Manası: Göklerin, yerlerin ve içinde olan her şeyin mülkü kendisine ait olan, O’ndan üstün bir Melik’in, hükümdarın olmadığı, kâinatta tam bir tasarruf ve mutlak mülk sahibi ve her şeyin maliki demektir. El-Melîk ismi, yüce Allah’ın mülkünün ne kadar büyük olduğunu gösterir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Melik ismi 5, El-Melîk ismi 1, El-Mâlik ismi ise 2 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Melik’dir, Kuddûs’tür.” / “Doğruluk makamında, Muktedir bir Melik’in/Hükümdar’ın katındadırlar.” / “De ki: Ey Maliku’l-Mülk/mülkün sahibi olan Allah’ım!”