الصَّمَدُ

Manası: Kendinden üstün efendi bulunmayan, mahlûkatın O’na yöneldiği, ihtiyaçlarını O’ndan istediği, kalplerin korku ve ümitle O’na teveccüh ettiği demektir.  Kur’an-ı Kerim’de Es-Samed ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Allah Samed’dir.”