الأَحَدُ

Manası: Tek olan, yanında başkası bulunmayan, zatında, sıfatlarında, fiillerinde, rabliğinde ve ilâhlığında bir olan ve ibadetin yalnız kendisine yapıldığı anlamlarına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Vâhid ismi 22, El-Ahad ismi ise 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O, Vâhid’dir/Tektir, Kahhar’dır.” / “De ki: O Allah, Ahad’dır/bir tektir.”