الحَسِیبُ

Manası: Kendine tevekkül edenlere yeten, kullarını çok iyi bilen, amellerini koruyup kaydeden, ilmi ve hikmeti ile onlara karşılıklarını veren, mümin kullarına özel olarak yeten demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Hasîb ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Hasîb/Hesap sorucu olarak Allah yeter.”