المُبِينُ

Manası: Varlığında ve birliğinde açık/aşikâr olan; tüm delillerin açık olarak kendisine işaret ettiği, canlılara hakkı izhar edip beyan eden demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Mubîn ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Şüphesiz onlar da Allah’ın Mubîn/apaçık Hakkın ta kendisi olduğunu bileceklerdir.”