القَوِيُّ

Manası: Mutlak güç ve kudret sahibi, kimsenin kendisine galip gelip aciz bırakamayacağı, hükmü reddolunmayan, emirleri yerine getirilen, yarattıkları hakkında verdiği hükümleri geçerli olan ve gerçekleşen, mümin kullarına yardım eden, kâfirlere ve tevhidi inkâr edenlere karşı azabı çok çetin olan demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Kavîyy ismi 9 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O, Kavîyy’dir, Aziz’dir.”