الوَلِيُّ

Manası: El-Velî; yardım eden, işi yüklenen ve her şeyin kendisi ile kaim olduğu anlamına gelir. O, bütün mahlûkatın mevlâsı, seyyidi, maliki, yaratıcısı, rızık vereni ve mabududur. Müminlerin Mevlâsıdır. Onların velisidir; zira muvaffak kılar, sever ve onlara yardım eder.  Kur’an-ı Kerim’de El-Velî ismi 15 defa, El-Mevlâ ismi ise 12 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O, Velî’dir, Hamîd’dir.” / “O, ne güzel Mevlâ’dır, ne güzel Nasîr’dir.”