القَابِضُ

Manası: El-Kâbid: Nefis, ruh ve rızıkları kabzeden, tutup daraltan demektir. El-Bâsit: Kalpleri, rahmetini ve rızıkları açıp genişleten ve tevbe eden mümin kullarının tevbesini kabul etmek için elini açan demektir. Bu iki isim yan yana birlikte söylenmesi gereken Esmau’lHüsna’dandır. Ayrı ayrı zikredilmesi uygun değildir.  Kur’an-ı Kerim’de bu iki ismin zikri geçmemektedir. Bu isimlerin zikri hadislerde geçmektedir. ِ َّن َ اهلل ُ هَو ْ الُمَ�سِّعُر ْ ، الَق ِاب ُ�ض ْ الَب ِا�سُط )) :Delil  (( إ  Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah, Kâbid’dir, Bâsit’tir ve fiyatları belirleyendir.”