السَّلاَمُ

Manası: Kendisinin ve tüm isim, sıfat ve fiillerinin kemalinden ötürü her türlü kusur ve noksanlıklardan selamette olan ve tüm mahlûkatın, kendisine teslim olduğu anlamına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de Es-Selâm ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “(O) Melik’tir, Kuddûs’tur, Selâm’dır.”