القُدُّوسُ

Manası: Her türlü kusurdan münezzeh, eksik ve şerden uzak olan anlamına gelir. Zira yüce Allah’ın tüm sıfatları, kemal ve celâl sıfatlardır.  Kur’an-ı Kerim’de El-Kuddûs ismi 2 defa zikredilmiştir.  Delil: / “(O,) Melik’tir, Kuddûs’tur, Azîz’’dir, Hakîm’dir.”