المُؤْمِنُ

Manası: Tevhidî delil ve âyetleriyle Kendini tasdik eden, Rasûllerini ve onlara iman edenleri tasdik eden, kullarını onlara zulmetmekten emin ve güvende kılan, indirdiği dinî ahkâm ile onları emin kılan, kalplerine huzur ve ünsiyet bahşeden, dünyada ve büyük korkunun yaşanacağı kıyamet gününde Kendisine sığınan kullarından korku ve dehşeti gideren demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Mu’min ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Kuddûs’tur, Selâm’dır, Mu’min’dir, Muheymin’dir, Aziz’dir, Cebbar’dır, Mütekebbir’dir.”