النّصِيرُ

Manası: Mümin kullarından dilediğine yardım eden, yardım ettiği kimseleri hiç kimsenin yenemeyeceği ve yardımını kestiği kimseye kimsenin yardım edemeyeceği manalarına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de En-Nasîr ismi 4 defa, Hayru’n-Nâsirîn ismi ise 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O, ne güzel Mevlâ’dır, ne güzel Nasîr’dir.” / “O, Hayru’n-Nâsirîn’dir/yardımcıların en hayırlısıdır.”