المَجِيدُ

Manası: Sıfatları ve ona bağlı olan her şeyi ile kuşatıcı olan, zatı ve fiilleri azîm, ihsanı ve keremi geniş olan, azametinden ötürü mahlûkatın kendisini tekrar tekrar övüp sena ettiği anlamına gelir.

Kur’an-ı Kerim’de El-Mecîd ismi 2 defa zikredilmiştir.

Delil: / “Şüphesiz O, Hamîd’dir, Mecid’dir.”