الحَيُّ

Manası: Hiçbir zaman ölmeyen, hayat sıfatı en mükemmel olan, bu yüzden tüm sıfatları kemal sıfatlar olan, sıfatlarında eksiklik/noksanlık ifade eden her türlü kusuru nefyeden/reddeden anlamlarına gelir. Hayat sıfatının mükemmel olması sebebiyle O’na ne uyku gelir, ne de uyuklama!  Kur’an-ı Kerim’de El-Hayy ismi 5 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Allah’tan başka hak ilâh yoktur. O Hayy’dır, Kayyûm’dur.”