القَیُّومُ

Manası: Bu isim, Yüce Allah’ın, hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine kaim olduğunu, her şeyin ancak O’nunla kaim/ayakta olduğunu ve O’nun dışındaki her şeyin O’na muhtaç olduğunu gösterir.  Kur’an-ı Kerim’de, El-Kayyûm ismi 3 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Allah’tan başka hak ilâh yoktur. O Hayy’dır, Kayyûm’dur.”