الحَكَمُ

Manası: Hak ve adaletle kulları arasında dünya hayatında ve ahiret yurdunda din, kader ve karşılık vermede hâkim olan ve hüküm veren demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Hakem ismi 1 defa, Hayru’l-Hâkimîn/Hükmedenlerin en hayırlısı ismi ise 5 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Allah’tan başka Hakem mi isteyeyim?!”