الرَّبُّ

Manası: Yaratan, malik olan ve işleri çekip çeviren, yöneten, tüm mahlûkatı bahşettiği nimetlerle terbiye eden ve veli kullarının kalplerini ıslah edip düzelten anlamlarına gelmektedir. Arapçada Er-Rab ismi, ancak Allah Teâlâ için kullanılır. Allah’tan başkası için isim tamlaması şeklinde (izafet terkibi olarak) kullanılabilir. Meselâ, ailenin rabbi/sahibi gibi…  Kur’an-ı Kerim’de Er-Rab ismi 900 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”