السِّتِّيرُ

Manası: Kullarını çokça örten, onları diğer insanların gözünde rezil etmeyen, kullarının kendi ayıplarını örtmelerini onlardan isteyen, küçük duruma düşürecek ayıplardan kaçınmalarını seven anlamına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de Es-Sittîr ismi zikredilmemiştir. Bu ismin zikri hadislerde geçmektedir. ِ َّن َ اهلل َ - عَّز َ و َجَّل َ - حِيٌّي ِ �سِّت ٌير. )) :Delil  (( …إ  Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah, çok hayâ sahibidir ve Sittir/ örtendir.”