الحَيُيُّ

Manası: Bu isim yüce Allah’ın kendisine yaraşır bir şekilde hayâsının olduğunu gösterir. Bu hayâ sıfatı insanlarınki gibi değildir. Kerem ve iyilik, cömertlik ve azamet anlamında olan hayâdır.  Kur’an-ı Kerim’de El-Hayiy ismi zikredilmemiştir. Bu ismin zikri hadislerde geçmektedir. ِ َّن َ اهلل َ - عَّز َ و َجَّل َ - حِيٌّي ِ �سِّت ٌير،ُ ي ِح ُّب ْ ال َحَي َاء َ و ِّ ال�سْتَر. )) :Delil  إ” (( …Şüphesiz Allah, Hayiy’dir/çok hayâ sahibidir ve Sittir’dir/örtendir. Hayâyı ve örtmeyi sever.”